About / Am


 

We are an independent organisation, based in Wales and speaking up for Wales’ place in Europe.

Join us make sure there is a strong voice for Europe in Wales.

Join us to campaign for a close relationship with Europe in all aspects of life, and to help us  promote friendship and collaboration between Wales and our European neighbours.

We are #AlwaysEuropean.

Rydym yn sefydliad annibynnol, wedi’i leoli yng Nghymru ac yn siarad dros le Cymru yn Ewrop.

Ymunwch â ni i sicrhau bod llais cryf dros Ewrop yng Nghymru.

Ymunwch â ni i ymgyrchu dros berthynas agos ag Ewrop ym mhob agwedd ar fywyd, ac i'n helpu i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydweithrediad rhwng Cymru a'n cymdogion Ewropeaidd.

Rydyn ni’n #EwropeaidAmByth. 

 

We organise campaigns, events and activities across Wales.

Our local grassroots groups connect us to what’s happening in different parts of Wales and help us to spread our messages across the country.

For more information about our what we do, including our latest news and campaigns,  visit :

www.walesforeurope.org

Rydym yn trefnu ymgyrchoedd, digwyddiadau a gweithgareddau ledled Cymru.

Mae ein grwpiau lleol yn ein cysylltu â'r hyn sy'n digwydd mewn gwahanol rannau o Gymru ac yn ein helpu i ledaenu ein negeseuon ledled y wlad.

I gael mwy o wybodaeth am beth rydyn ni'n ei wneud, gan gynnwys ein newyddion a'n hymgyrchoedd diweddaraf, ewch i:

www.walesforeurope.org/?c


Click links to:

 

Join    or    Donate

Cliciwch dolenni i:

 

Ymuno     neu    Cyfrannu

 

  • Sign up

    Sign up for emails

    Sign up for our free mailing list to get an official Wales for Europe email newsletter every month, and to receive regular updates about our upcoming events and activities!